Tag: podręcznik do religii

Podręczniki do religii

Podręczniki do religii wydawnictwa Jedność

Trudny przedmiot

Gdyby spytać nauczycieli, który przedmiot wykłada im się najtrudniej, z pewnością każdy pedagog wskazałby swoją dziedzinę. Istnieje jednak jeden przedmiot, którego nauczanie sprawia szczególne trudności, ponieważ na zajęciach poruszane są kwestie wiary, niejednokrotnie niesprawdzalne metodami naukowymi. Mowa oczywiście o religii. Fakt, że jakiegoś twierdzenia nie da się udowodnić, działa na niektórych uczniów bardzo stymulująco i skłania ich do zadawania trudnych pytań, na które katecheta często nie jest w stanie udzielić jednoznacznej i satysfakcjonującej dla młodego człowieka odpowiedzi. Z tego powodu ksiądz, katecheta czy zakonnica powinni podczas zajęć opierać się nie tylko na swojej wiedzy i autorytecie, ale przede wszystkim na mądrych, starannie opracowanych podręcznikach, które tłumaczą w jasny sposób dogmatykę i wszelkie zawiłości wiary katolickiej. Wydawnictwo Jedność podręczniki do religii (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/jednosc) przygotowuje właśnie zgodnie z tymi zaleceniami. Dzięki temu zajęcia religii, które przez niektórych postrzegane są jako strata czasu, mogą stać się naprawdę pasjonującym wykładem łączącym zagadnienia z pogranicza dogmatyki, religioznawstwa, historii Kościoła, filozofii czy etyki.

Zawartość podręczników

Wydawnictwo Jedność podręczniki do religii opracowało zgodnie z wytycznymi zawartymi w podstawie programowej dla przedmiotu religia. Zadania, które mają realizować podręczniki do religii wydawnictwa Jedność są następujące:

  • rozwijanie poznania wiary i doświadczania miłości Boga w życiu codziennym
  • wychowanie liturgiczne i rozwijanie umiejętności świadomego przeżywania mszy świętej oraz sakramentów
  • formacja moralna młodego człowieka i kształtowanie w nim postaw chrześcijańskich
  • wychowanie do życia wspólnotowego 
  • zachęcanie do włączenia się w misyjną działalność Kościoła
  • rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji tekstów biblijnych
  • przygotowanie do przyjęcia sakramentów takich jak komunia święta czy bierzmowanie.

Treści dla każdej grupy wiekowej

Przeżywania wiary trzeba się uczyć od najmłodszych lat, żeby później w dorosłym życiu świadomie przyjmować postawę chrześcijańską w życiu codziennym. Z tego powodu wydawnictwo Jedność podręczniki do religii produkuje dla wszystkich grup wiekowych. Podręczniki wydawnictwa kierowane są zarówno do dzieci w wieku przedszkolnym, jak i do uczniów nieco starszych, uczęszczających do szkoły podstawowej czy ponadpodstawowej. Treści w poszczególnych podręcznikach są dostosowane do stanu wiedzy i dojrzałości odbiorcy, dzięki czemu podręczniki wydawnictwa Jedność wydają się najlepszym możliwym wyborem dla katechetów.

Szkoła zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com