Dzień: 3 lipca 2020

Podręczniki do religii

Szukając Boga

Dobry podręcznik

Dobry podręcznik do religii powinien z jednej strony przybliżać ucznia do Boga, z drugiej zaś udzielać odpowiedzi na trudne pytania dotyczące m.in. tego, jak pogodzić wiarę z naukowym podejściem do życia. Część podręczników do katechezy realizuje tylko ten pierwszy cel, przez co młodzi ludzie niekiedy zniechęcają się do Kościoła i chrześcijaństwa w ogóle. Na szczęście na polskim rynku wydawniczym dostępne są także publikacje, w których w mądry i przemyślany sposób omawiane są skomplikowane kwestie dotyczące wiary, teologii, moralności i etyki. Wydawnictwo Jedność podręczniki do religii ze strony www.taniaksiazka.pl wydaje już od wielu lat. Warto skorzystać z doświadczenia autorów, którzy wiedzą, jak prezentować poszczególne tematy. Podręczniki powstające za pośrednictwem tej oficyny wydawniczej otrzymały pozytywną opinię Konferencji Episkopatu Polski, co stanowi chyba najlepszą możliwą rekomendację.

Mądre treści

Jak powszechnie wiadomo, treści prezentowane w podręcznikach szkolnych powinny być przystosowane do wieku odbiorców. Z tego powodu wydawnictwo Jedność podręczniki do religii przygotowuje w sposób odpowiadający wymaganiom stawianym w podstawie programowej dla poszczególnych etapów edukacji. W klasach I-III katecheza oraz podręcznik do religii powinny realizować następujące zadania:

 • kształtowanie świadomości religijnej
 • przedstawianie podstawowych prawd wiary
 • ukazywanie ogólnych zarysów historii zbawienia
 • pomoc w pełnym, aktywnym i świadomym uczestniczeniu w liturgii. 

Wydawnictwo Jedność podręczniki do religii dla klas IV-VIII kształtuje w taki sposób, by spełniały one następujące cele:

 • pomoc w odkrywaniu wiary w życiu codziennym
 • uzdalnianie do czytania i interpretowania tekstów biblijnych
 • skłanianie do refleksji nad rozmaitymi sytuacjami życiowymi i zobowiązaniami moralnymi
 • zaznajomieniu ze sposobami i wzorami modlitwy
 • wspieranie i rozwijanie poczucia przynależności do wspólnoty religijnej.

Na kolejnych etapach edukacji katecheza ma pomagać w umacnianiu wcześniej wykształtowanych postaw, a poza tym powinna pomóc w:

 • zrozumieniu symboli i zachowań liturgicznych
 • pogłębieniu zrozumienia sakramentów
 • kształtowaniu rozumienia modlitwy
 • ukazaniu moralnych zasad życia w społeczeństwie

Polecane przez katechetów

Już od wielu lat uważa się, że wydawnictwo Jedność podręczniki do religii produkuje naprawdę najwyższej jakości. Z tego powodu katecheci, księża i siostry zakonne bardzo chętnie wybierają publikacje tej oficyny wydawniczej do pracy na zajęciach w przedszkolach i szkołach.

Szkoła zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com