Miesiąc: Lipiec 2020

Podręczniki do religii

Podręczniki do religii wydawnictwa Jedność

Trudny przedmiot

Gdyby spytać nauczycieli, który przedmiot wykłada im się najtrudniej, z pewnością każdy pedagog wskazałby swoją dziedzinę. Istnieje jednak jeden przedmiot, którego nauczanie sprawia szczególne trudności, ponieważ na zajęciach poruszane są kwestie wiary, niejednokrotnie niesprawdzalne metodami naukowymi. Mowa oczywiście o religii. Fakt, że jakiegoś twierdzenia nie da się udowodnić, działa na niektórych uczniów bardzo stymulująco i skłania ich do zadawania trudnych pytań, na które katecheta często nie jest w stanie udzielić jednoznacznej i satysfakcjonującej dla młodego człowieka odpowiedzi. Z tego powodu ksiądz, katecheta czy zakonnica powinni podczas zajęć opierać się nie tylko na swojej wiedzy i autorytecie, ale przede wszystkim na mądrych, starannie opracowanych podręcznikach, które tłumaczą w jasny sposób dogmatykę i wszelkie zawiłości wiary katolickiej. Wydawnictwo Jedność podręczniki do religii (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/jednosc) przygotowuje właśnie zgodnie z tymi zaleceniami. Dzięki temu zajęcia religii, które przez niektórych postrzegane są jako strata czasu, mogą stać się naprawdę pasjonującym wykładem łączącym zagadnienia z pogranicza dogmatyki, religioznawstwa, historii Kościoła, filozofii czy etyki.

Zawartość podręczników

Wydawnictwo Jedność podręczniki do religii opracowało zgodnie z wytycznymi zawartymi w podstawie programowej dla przedmiotu religia. Zadania, które mają realizować podręczniki do religii wydawnictwa Jedność są następujące:

 • rozwijanie poznania wiary i doświadczania miłości Boga w życiu codziennym
 • wychowanie liturgiczne i rozwijanie umiejętności świadomego przeżywania mszy świętej oraz sakramentów
 • formacja moralna młodego człowieka i kształtowanie w nim postaw chrześcijańskich
 • wychowanie do życia wspólnotowego 
 • zachęcanie do włączenia się w misyjną działalność Kościoła
 • rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji tekstów biblijnych
 • przygotowanie do przyjęcia sakramentów takich jak komunia święta czy bierzmowanie.

Treści dla każdej grupy wiekowej

Przeżywania wiary trzeba się uczyć od najmłodszych lat, żeby później w dorosłym życiu świadomie przyjmować postawę chrześcijańską w życiu codziennym. Z tego powodu wydawnictwo Jedność podręczniki do religii produkuje dla wszystkich grup wiekowych. Podręczniki wydawnictwa kierowane są zarówno do dzieci w wieku przedszkolnym, jak i do uczniów nieco starszych, uczęszczających do szkoły podstawowej czy ponadpodstawowej. Treści w poszczególnych podręcznikach są dostosowane do stanu wiedzy i dojrzałości odbiorcy, dzięki czemu podręczniki wydawnictwa Jedność wydają się najlepszym możliwym wyborem dla katechetów.

Szkoła zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com
Podręczniki do religii

Merytoryczne podręczniki do religii

Inspiracja do rozmów i zadawania pytań

W dzisiejszym świecie, w którym tak wiele osób odchodzi od Kościoła bądź deklaruje się jako osoby “wierzące, ale niepraktykujące” powinno szczególną wagę przywiązywać się do nauczania religii. Podręczniki przeznaczone do nauczania tego przedmiotu muszą jednak spełniać pewne wymagania właściwe dla dwudziestego pierwszego wieku. Autorzy podręczników do religii nie powinni uciekać od trudnych tematów takich jak aborcja czy eutanazja, wręcz przeciwnie – muszą oni w swoich publikacjach wyraźnie wskazywać, jaki jest pogląd Kościoła katolickiego na wskazane wyżej kwestie. Jednocześnie książka do katechezy powinna być napisana i wydana w sposób atrakcyjny dla dziecka czy nastolatka. Wydawnictwo Jedność podręczniki do religii wydaje w taki właśnie sposób, dzięki czemu zbierają one pozytywne opinie nie tylko od katechetów, ale również od uczniów i ich rodziców.

Razem przez całą edukację

Jak w przypadku każdego innego przedmiotu, podręcznik do religii musi być dostosowany do wieku i możliwości poznawczych jego odbiorcy. Wydawnictwo Jedność podręczniki do religii przygotowało zatem osobno dla każdej klasy szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. W ofercie wydawnictwa można znaleźć zatem następujące tytuły:

 • “Żyjemy w Bożym Świecie” – podręcznik przeznaczony dla klasy I szkoły podstawowej
 • “Idziemy do Jezusa” – publikacja dla uczniów klasy II szkoły podstawowej
 • Jezus jest z nami” – podręcznik dla klasy III
 • “Miejsca pełne Boga” – książka dla uczniów klasy IV
 • “Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” – książka przeznaczona dla klasy V
 • “Tajemnice Boga tego życia” – podręcznik do stosowania w klasie VI
 • “Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” – publikacja dedykowana uczniom klasy VII
 • “Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” – podręcznik dla ósmoklasistów.

Wydawnictwo Jedność podręczniki do religii sprzedaje także do szkoły średniej dla uczniów liceów i techników. Wśród publikacji przeznaczonych dla starszych uczniów znaleźć można:

 • “Szczęśliwi, którzy żyją wolnością”
 • “Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa”
 • “W blasku bożej prawdy”
 • “Za progiem nadziei”
 • “Na drogach wiary”
 • “W bogactwie miłości”.

Wsparcie w nauczaniu

Wydawnictwo Jedność podręczniki do religii opracowało w taki sposób, by korzystało się z nich przyjemnie nie tylko uczniom, ale także nauczycielom. Z tego względu autorzy podręczników napisali szereg przewodników metodycznych dla katechetów, dzięki którym lekcje mogą stać się dużo atrakcyjniejsze. Przewodniki te zawierają m.in. przykładowe scenariusze zajęć.

Szkoła zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com
Podręczniki do religii

Szukając Boga

Dobry podręcznik

Dobry podręcznik do religii powinien z jednej strony przybliżać ucznia do Boga, z drugiej zaś udzielać odpowiedzi na trudne pytania dotyczące m.in. tego, jak pogodzić wiarę z naukowym podejściem do życia. Część podręczników do katechezy realizuje tylko ten pierwszy cel, przez co młodzi ludzie niekiedy zniechęcają się do Kościoła i chrześcijaństwa w ogóle. Na szczęście na polskim rynku wydawniczym dostępne są także publikacje, w których w mądry i przemyślany sposób omawiane są skomplikowane kwestie dotyczące wiary, teologii, moralności i etyki. Wydawnictwo Jedność podręczniki do religii ze strony www.taniaksiazka.pl wydaje już od wielu lat. Warto skorzystać z doświadczenia autorów, którzy wiedzą, jak prezentować poszczególne tematy. Podręczniki powstające za pośrednictwem tej oficyny wydawniczej otrzymały pozytywną opinię Konferencji Episkopatu Polski, co stanowi chyba najlepszą możliwą rekomendację.

Mądre treści

Jak powszechnie wiadomo, treści prezentowane w podręcznikach szkolnych powinny być przystosowane do wieku odbiorców. Z tego powodu wydawnictwo Jedność podręczniki do religii przygotowuje w sposób odpowiadający wymaganiom stawianym w podstawie programowej dla poszczególnych etapów edukacji. W klasach I-III katecheza oraz podręcznik do religii powinny realizować następujące zadania:

 • kształtowanie świadomości religijnej
 • przedstawianie podstawowych prawd wiary
 • ukazywanie ogólnych zarysów historii zbawienia
 • pomoc w pełnym, aktywnym i świadomym uczestniczeniu w liturgii. 

Wydawnictwo Jedność podręczniki do religii dla klas IV-VIII kształtuje w taki sposób, by spełniały one następujące cele:

 • pomoc w odkrywaniu wiary w życiu codziennym
 • uzdalnianie do czytania i interpretowania tekstów biblijnych
 • skłanianie do refleksji nad rozmaitymi sytuacjami życiowymi i zobowiązaniami moralnymi
 • zaznajomieniu ze sposobami i wzorami modlitwy
 • wspieranie i rozwijanie poczucia przynależności do wspólnoty religijnej.

Na kolejnych etapach edukacji katecheza ma pomagać w umacnianiu wcześniej wykształtowanych postaw, a poza tym powinna pomóc w:

 • zrozumieniu symboli i zachowań liturgicznych
 • pogłębieniu zrozumienia sakramentów
 • kształtowaniu rozumienia modlitwy
 • ukazaniu moralnych zasad życia w społeczeństwie

Polecane przez katechetów

Już od wielu lat uważa się, że wydawnictwo Jedność podręczniki do religii produkuje naprawdę najwyższej jakości. Z tego powodu katecheci, księża i siostry zakonne bardzo chętnie wybierają publikacje tej oficyny wydawniczej do pracy na zajęciach w przedszkolach i szkołach.

Szkoła zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com